KONTAKT


Aktualną siedzibą Zarządu Głównego

Polskiego Towarzystwa Antropologicznego (2020-2024) jest:


Instytut Nauk Biologicznych

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ul. Wóycickiego 1/3, bud 23 pok. 304

Warszawa 01-938

e-mail: pta@amu.edu.pl


Przewodniczący: prof. UKSW dr hab Jacek Tomczyk (j.tomczyk@uksw.edu.pl)

Sekretarz: dr Beata Cienkosz-Stepańczak ( b.stepanczak@uj.edu.pl)

Skarbnik: dr Aleksandra Lisowska-Gaczorek (a.lisowska-gaczorek@uksw.edu.pl)