WŁADZE

 

Zarząd Główny
Komisja Rewizyjna
Sąd Koleżeński
 
PRZEWODNICZĄCY:

Prof. nadzw. dr hab. Jacek Tomczyk

Zakład Ekologii Człowieka,
Instytut Nauk Biologicznych,                           
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie    

ul. Wóycickigo 1/3, 01-938 Warszawa

e-mail: j.tomczyk@uksw.edu.pl

prof. dr hab. Krzysztof Szostek
Zakład Antropologii, Instytut Zoologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków

VICE-PRZEWODNICZĄCA:

Dr hab. Marta Krenz-Niedbała

Instytut Biologii i Ewolucji Człowieka,
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6,

61-614 Poznań

e-mail: martak@amu.edu.pl 

SEKRETARZ:

Dr Beata Cienkosz-Stepańczak

Zakład Antropologii,                                 Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków

e-mail: b.stepanczak@uj.edu.pl

 
SKARBNIK:

Dr Aleksandra Lisowska-Gaczorek

Zakład Chemii Środowiskowej,
Instytut Ekologii i Bioetyki,                Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ul. Wóycickigo 1/3, 01-938 Warszawa

e-mail: a.lisowska-gaczorek@uksw.edu.pl

 

CZŁONKOWIE:    

Dr hab. Zbigniew Czapla

Instytut Biologii i Ewolucji Człowieka,
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań

e-mail: czapla@amu.edu.pl

Dr hab. Łukasz Kryst

Zakład Antropologii,
Instytut Nauk Biomedycznych,          Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

Aleja Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków

e-mail: lkryst@poczta.onet.pl

Prof. nadzw. dr hab. Barbara Kwiatkowska

Katedra Antropologii,
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

ul. Kożuchowska 5, 51-631 Wrocław

e-mail: barbara.kwiatkowska@upwr.edu.pl

Dr Aleksandra Pudło

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku

ul. Mariacka 25/26, 80-833 Gdańsk

e-mail: a.pudlo@archeologia.pl

Dr Jacek Szczurowski

Katedra Antropologii,
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

ul. Kożuchowska 5, 51-631 Wrocław

e-mail: jacek.szczurowski@upwr.edu.pl

Dr hab. Anita Szwed

Instytut Biologii i Ewolucji Człowieka,   
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań

e-mail: aniszwed@amu.edu.pl

Dr hab. Małgorzata Waszak

Zakład Anatomii,
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań

e-mail: waszak@awf.poznan.pl

 

 
PRZEWODNICZĄCA:

dr hab. n med.  Iwona Teul 

Katedera i Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

al. Powstańców Wlkp. 72

70-111 Szczecin

e-mail: teul@life.pl

 

VICE-PRZEWODNICZĄCA:

dr Agnieszka Tomaszewska

Katedra Antropologii                        Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

ul. Kożuchowska 5

51-631 Wrocław

e-mail: agnieszka.tomaszewska@up.wroc.pl

CZŁONKOWIE: 

dr Justyna Andrzejewska

Zakład Antropologii Fizycznej          Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

al. I. J. Paderewskiego 35

51-612 Wrocław

e-mail: justyna.andrzejewska@awf.wroc.p

 

dr Joanna Rogóż

Instytut Archeologii

Uniwersytet Reszowski

ul. Moniuszki 10

35-015 Rzeszów

e-mail: jrogoz@ur.edu.pl

 

dr Aleksandra Stachoń

Zakład Antropologii Fizycznej

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

al. I. J. Paderewskiego 35

51-612 Wrocław

e-mail: aleksandra.stachon@awf.wroc.pl

 
PRZEWODNICZĄCY:

dr Wioletta Nowaczewska

Katedra Biologii Człowieka

Uniwersytet Wrocławski 

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

e-mail: wioletta.nowaczewska@uwr.edu.pl


CZŁONKOWIE:

dr Maciej Mularczyk

Katedera i Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

al. Powstańców Wlkp. 72

70-111 Szczecin

e-mail: maciej.mularczyk@pum.edu.pl

 

dr hab. Ewa Rębacz-Maron

Katedra Antropologii

Wydział Biologii Uniwersytet Szczecinski

ul. Wąska 13

71-415 Szczecin

e-mail: rebae@uni.szczecin.pl

 

prof. AWF dr hab. Agnieszka Suder 

Zakład Anatomii, Katedra Fizjoterapii

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

 al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków

e-mail: agnieszka.suder@awf.krakow.pl

 

dr hab. Jerzy Saczuk

Katedra Promocji Zdrowia

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudzkiego w Warszwie Filia w Białej Podlaskiej

ul. Akademicka 2

21-500 Biała Podlaska

e-mail: jerzy.saczuk@awf-bp.eu.pl

 
Rzecznik PTA Osoba odpowiedzialna za stronę PTA  

dr Joanna Nieczuja-Dwojacka

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ul. Wóycickigo 1/3, Warszawa 01-938,
e-mail: j.nieczuja@uksw.edu.pl

mgr Barbara Mnich

Zakład Antropologii, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków

e-mail: barbara.mnich@uj.edu.pl