KONFERENCJE

 

 

 

Funeralia Gnieźnieńsko-Lednickie

Spotkanie 21

Człowiek w perspektywie badań interdyscyplinarnych

 

Termin:16-17 września 2020 r.

Miejsce:Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie

 

Komunikat I

 

 

Formularz zgłoszeniowy

 

 

Formularz abstraktu

 

 

 


 

 

 

XV Ogólnopolska Studencka Konferencja Antropologiczna (OSKA)

Prawdopodobny termin Konferencji: okolice września/października 2020 roku

Poznań

 

Oficjalne zaproszenie na konferencję

 

 

Zachęcamy również do śledzenia wydarzenia w mediach społecznościowych https://www.facebook.com/events/790322328108298/

 


 

 

 

XLVII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego
"ANTROPOS - MIĘDZY NATURĄ A KULTURĄ"

11-13 września 2019 w Krakowie

 

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji:

 

Program konferencji PTA 2019 

 

XLVII Konferencja Polskiego Towarzystwa Antropologicznego "ANTROPOS- MIĘDZY NATURĄ A KULTURĄ" - zadanie finansowane w ramach umowy 777/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę"

Digitalizacja artykułów Anthropological Review t. 82, 2019 r. i ich publikacja elektroniczna na platformie DeGruyter Open- zadanie finansowane w ramach umowy 901/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”.


 

Letnia Szkoła Antropologiczna

"RESEARCH METHODS IN HUMAN BIOLOGY.
From the Field to the Lab"

3-13 lipca 2019 w Poznaniu

 

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z komunikatem informacyjnym oraz formularzem aplikacyjnym.

 

Poster informacyjny

 

Komunikat informacyjny


 

Formularz aplikacyjny

 


 


 

XLVII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego
"ANTROPOS - MIĘDZY NATURĄ A KULTURĄ"

11-13 września 2019 w Krakowie

 

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z III komunikatem

 

III Komunikat 

 

Formularz streszczenia

 


 

XVII Warsztaty Antropologiczne im. Janusza Charzewskiego 

7 grudnia 2018 w Warszawie

 

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z II komunikatem jak również zamieszczamy poniżej informację dotyczącą przetwarzania przez AWF w Warszawie danych osobowych

 


II Komunikat 


 

 

Informacja dotycząca przetwarzania przez AWF w Warszawie danych osobowych

 


 

XLVII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego
"ANTROPOS - MIĘDZY NATURĄ A KULTURĄ"

11-13 września 2019 w Krakowie

 

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z II komunikatem


II Komunikat 


 

XLVII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego
"ANTROPOS - MIĘDZY NATURĄ A KULTURĄ"

11-13 września 2019 w Krakowie

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z I komunikatem oraz formularzem zgłoszenia uczestnictwa

 

I Komunikat 

 

Formularz zgłoszenia


 

 

XIII Ogólnopolska Studencka Konferencja Antropologiczna

Komunikat I


 

Plakat 

XLVI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Antropologicznego

13-15 września 2017 w Szczecinie

 

 

XLVI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego

13-15 września 2017 w Szczecinie

 

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z III komunikatem, harmonogram i aktualną wersją programu XLVI konferencji PTA

 

III Komunikat 

 

Harmonogram Konferencji

 

 

Aktualny Program Konferencji

 

 

 

Książka streszczeń XLVI Konferencji PTA, Szczecin, 13-15.09. 2017


 

 

20. Funeralia Lednickie

 

   Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z programem 20. spotkań lednickich

 

 

Program konferencji  

 

 

 

Księga Abstraktów  


Serdecznie zapraszamy na Jubileuszową Konferencję Naukowo-Szkoleniową

 

"Nowe wyzwania w fizjoterapii, terapii zajęciowej i kosmetologii"

 

organizowane przez Wydział Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

 

 

Komunikat  

 

 

Konferencja odbędzie się w dniach 20 - 22 kwietnia 2017 roku.

Dalsze informacje znajdą państwo na stronie internetowej: http://konferencja.wrr.awf.krakow.pl/

 


 

 

Serdecznie zapraszamy na warsztaty biodemograficzne

 

"Wielowymiarowość badań biodemograficznych i związki z innymi naukami"

 

organizowane przez Komitet Biologii Organizmalnej PAN wspólnie z Polskim Towarzystwem Antropologicznym.

 

 

Zaproszenie na warsztaty  

 

 

Warsztaty odbędą się 18 listopada 2016 roku w Łodzi (w godzinach 10.30-15.30 Aula w budynku D Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, ul. Pomorska 141/143, 90-237 Łódź, wejście od ul. Matejki). 

Organizacja warsztatów naukowych zyskała wsparcie z zakresu działalności upowszechniającej naukę (DUN) PAN.

 


 

 

XLVI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego

13-15 września 2017 w Szczecinie

 

Non omnis moriar”: antropologia i medycyna a historia i przyszłość badań człowieka

 

Komunikat 1  

Komunikat  2  

XLVI  Konferencja PTA zgłoszenie 

Formularz streszczenia na XLVI  Konferencję PTA 


Interdyscyplinarna konferencja naukowa

"Budowa fizyczna człowieka na ziemiach polskich:

wczoraj i dziś"

 

Program konferencji


19. Funeralia Lednickie

 

 

Program konferencji

 

 


XLV Konferencja PTA 

XLV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego Poznań, 16-18 września 2015
 

Komunikat 3

Program

Harmonogram

 
 

Komunikat 2

XLV Konferencja PTA Wzór streszczenia

Komunikat 1

XLV Konferencja PTA Zgłoszenie

 
 
 

 

II Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w II Krajowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Socjologia medycyny – promocja zdrowia - starzenie”, która odbędzie się w dniach 20 – 21 marca 2015 r. we Wrocławiu. 
 

II Konferencja Komunikat 1

II Konferencja Komunikat 2

II Konferencja Komunikat 3

PROGRAM

INFORMACJE DLA AUTORÓW ARTYKUŁÓW
 
EDYCJA TEKSTU DO PUBLIKACJI