ODDZIAŁY

 

 

 

 

 

ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY

ODDZIAŁ W GDAŃSKU

ODDZIAŁ W KIELCACH

ODDZIAŁ W KRAKOWIE

Siedziba Oddziału

Siedziba Oddziału

Siedziba Oddziału

Siedziba Oddziału

Katedra i Zakład Antropologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Collegium Medicum w Bydgoszczy

ul. Świętojańska 20
85-077 Bydgoszcz

tel. 52 585 10 11
wew. 105, 107, 108

Zakład Anatomii i Antropologii
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu

ul. Kazimierza Górskiego 1
80-336 Gdańsk

tel. 58 554 72 75

Zakład Auksologii
Instytut Edukacji Szkolnej Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Krakowska 11
25-029 Kielce

tel. 41 349 67 64/63

Zakład Antropologii

Instytut Zoologii i Badań Biomeycznych

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

ul. Gronostajowa 9                30-387 Kraków

tel. 12 664 50 70

Władze Oddziału

Władze Oddziału

Władze Oddziału

Władze Oddziału

PRZEWODNICZĄCY:

dr Andrzej Lewandowski

Katedra i Zakład Podstaw Kultury Fizycznej,

Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum

im. L. Rydygiera w Bydgoszczy

ul. Świętojańska 20

85-077 Bydgoszcz

e-mail: kizpodskf@cm.umk.pl

PRZEWODNICZĄCA:

dr hab. Barbara Duda-Biernacka prof. AWFiS

Zakład Anatomii i Antropologii, Katedra Nauk Przyrodniczych, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

ul. Kazimierza Górskiego 1

80-336 Gdańsk

e-mail: barbara.duda-biernacka@awf.gda.pl

PRZEWODNICZĄCA:

dr hab. Edyta Suliga. prof. UJK w Kielcach

Collegium Medicum 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. IX Wieków Kielc 19a

25-516 Kielce

e-mail: edyta.suliga@ujk.edu.pl

PRZEWODNICZĄCY:

prof. dr hab. Ryszard Żarów

Zakład Antropologii

Instytut Nauk Biomedycznych

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

Aleja Jana Pawła II 78

31-571 Kraków

wazarow@cyf-kr.edu.pl

e-mail: ryszard.zarow@awf.krakow.pl

Vice-PRZEWODNICZĄCY:

dr Bartłomiej Niespodziński 

Instytut Kultury Fizycznej

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul. Sportowa 2

85-091 Bydgoszcz

e-mail: bartlomiej.niespodzinski@ukw.edu.pl

Vice-PRZEWODNICZĄCA:

dr Aleksandra Pudło

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku

ul. Mariacka 25/26

80-833 Gdańsk

e-mail: a.pudlo@archeologia.pl

SEKRETARZ:

dr Magdalena Lelonek

Zakład Auksologii

Instytut Edukacji Szkolnej

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Krakowska 11

25-029 Kielce

Vice-PRZEWODNICZĄCY:

dr hab. Henryk Glab

Zakład Antropologii

Instytut Zoologii i Badań Biomeycznych

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

ul. Gronostajowa 9

30-387 Kraków

e-mail: henryk.glab@uj.edu.pl

SEKRETARZ:

dr Jerzy Eksterowicz

Zakład Biomedycznych Podstaw Kultury Fizycznej

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul. Sportowa 2

85-091 Bydgoszcz

e-mail: jekster@ukw.edu.pl

SEKRETARZ:

dr Ewa Wojtowicz

Zakład Anatomii i Antropologii

Katedra Nauk Przyrodniczych

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

ul. Kazimierza Górskiego 1

80-336 Gdańsk

e-mail: ewawoj14@wp.pl

SKARBNIK:

dr Agnieszka Przychodni

Zakład Auksologii

Instytut Edukacji Szkolnej

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Krakowska 11

25-029 Kielce

e-mail: agnieszka.przychodni@pu.kielce.pl

 

SEKRETARZ:

mgr Madalena Żegleń 

Zakład Antropologii

Instytut Nauk Biomedycznych

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

Aleja Jana Pawła II 78

31-571 Kraków

e-mail: magdalena.zeglen@gmail.com

SKARBNIK:

mgr Tomasz Koczorski

e-mail: patronikus@interia.pl

 

SKARBNIK:

mgr Magdalena Piernicka

Katedra Sportu Powszechnego

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

ul. Kazimierza Górskiego 1

80-336 Gdańsk

magda.piernicka@wp.pl

 

SKARBNIK:

dr Łukasz Kryst

Zakład Antropologii

Instytut Nauk Biomedycznych

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

Aleja Jana Pawła II 78

31-571 Kraków

e-mail: lkryst@poczta.onet.pl

ODDZIAŁ W ŁODZI

ODDZIAŁ W POZNANIU

ODDZIAŁ W RZESZOWIE

ODDZIAŁ W SZCZECINIE

Siedziba Oddziału

Siedziba Oddziału

Siedziba Oddziału

Siedziba Oddziału

Katedra Antropologii Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Banacha 12/16
90-237 Łódź

Instytut Biologii i Ewolucji Człowieka
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6 
61-614 Poznań

Katedra Biomedycznych Podstaw Wychowania Fizycznego i Sportu
Wydział Wychowania Fizycznego
Uniwersytet Rzeszowski

ul. Hoffmanowej 25
35-310 Rzeszów

e-mail: ptarzeszow@wp.pl

Katedra Antropologii
Uniwersytet Szczeciński

ul. Wąska 13
71-415 Szczecin

Władze Oddziału

Władze Oddziału

Władze Oddziału

Władze Oddziału

PRZEWODNICZĄCY:

dr hab. Wiesław Lorkiewicz, prof. UŁ

Katedra Antropologii

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Uniwersytet Łódzki

90-237 Łódź

ul. Banacha 12/16 budynek A

e-mail: wieslaw.lorkiewicz@biol.uni.lodz.pl

PRZEWODNICZĄCY:

prof. UAM dr hab. Tomasz Hanć

Instytut Biologii i Ewolucji Człowieka

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

ul. Uniwersytetu Poznańskeigo 6

61-614 Poznań

e-mail: tomekh@amu.edu.pl

PRZEWODNICZĄCY:

dr hab. prof. nadzw. Wojciech Czarny

Katedra Nauk Biomedycznych

Wydział Wychowania Fizycznego

Uniwersytet Rzeszowski

ul. Towarnickiego 3

35-959 Rzeszów

e-mail: wojciechczarny@wp.pl

PRZEWODNICZĄCA:

dr hab. n med.  Iwona Teul 

Katedera i Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

al. Powstańców Wlkp. 72

70-111 Szczecin

e-mail: teul@life.pl

SEKRETARZ:

dr Marta Kurek

Katedra Antropologii

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Uniwersytet Łódzki

90-237 Łódź

ul. Banacha 12/16 budynek A

e-mail: marta.kurek@biol.uni.lodz.pl

SEKRETARZ:

dr Magdalena Durda-Masny

Instytut Biologii i Ewolucji Człowieka

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

ul. Uniwersytetu Poznaskiego 6

61-614 Poznań

e-mail: mdurda@amu.edu.pl

Vice-PRZEWODNICZĄCY:

mgr Maciej Brożyna

Katedra Nauk Biomedycznych

Wydział Wychowania Fizycznego

Uniwersytet Rzeszowski

ul. Towarnickiego 3

35-959 Rzeszów

e-mail: maxu10@wp.pl

SEKRETARZ:

dr Lilianna Wdowiak

Samodzielna Pracownia Edukacji Medycznej

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. gen. Dezyderego Chłapowskiego 11

70-103 Szczecin

e-mail: lwdowiak@sci.pam.szczecin.pl

SKARBNIK:

dr Iwona Rosset 

Katedra Antropologii

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Uniwersytet Łódzki 

90-237 Łódź

ul. Banacha 12/16 budynek A 

e-mail: iwona.rosset@biol.uni.lodz.pl

SKARBNIK:

mgr Małgorzata Jusiakowska-Piputa

e-mail: malgorzatajupi@wp.pl

 

SEKRETARZ:

mgr Maciej Śliż

Katedra Sportu

Wydział Wychowania Fizycznego

Uniwersytet Rzeszowski

ul. Towarnickiego 3

35-959 Rzeszów

e-mail: macieksliz1983@wp.pl

SKARBNIK:

dr hab. Ewa Rębacz-Maron

Katedra Antropologii

Wydział Biologii

Uniwersytet Szczecinski

ul. Wąska 13

71-415 Szczecin

e-mail: rebae@uni.szczecin.pl

 

 

SKARBNIK:

mgr Klementyna Polak 

Wydział Wychowania Fizycznego

Uniwersytet Rzeszowski ul. Towarnickiego 3

35-959 Rzeszów

e-mail: klemcia@op.pl

 

ODDZIAŁ W WARSZAWIE

ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU

   

Siedziba Oddziału

Siedziba Oddziału

 

 

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Wydział Wychowania Fizycznego
Katedra Nauk Biomedycznych
Antropologia i Promocja Zdrowia

ul. Marymoncka 34
00-968 Warszawa 45
Polska

Zakład Anatomii Prawidłowej

Katedra Morfologii i Embriologii Człowieka                            Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu ul. T. Chałubińskiego 6a

50-368 Wrocław

   

Władze Oddziału

Władze Oddziału

   

PRZEWODNICZĄCA:

dr hab. prof. nadzw.              Monika Łopuszańska-Dawid

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Wydział Wychowania Fizycznego
Katedra Nauk Biomedycznych

ul. Marymoncka 34
00-968 Warszawa 45
Polska

tel. 00 48 22 834 89 40

e-mail:  mlopusza@gmail.com 

PRZEWODNICZĄCY:

dr Paweł Dąbrowski

Zakład Anatomii Prawidłowej

Katedra Morfologii i Embriologii Człowieka                         

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu ul. T. Chałubińskiego 6a

50-368 Wrocław

e-mail: pawel.dabrowski@umed.wroc.pl

   

Vice-PRZEWODNICZĄCA:

dr Anna Myszka

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Instytut Nauk Biologicznych

ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
Polska
tel. 00 48 22 380 9669

e-mail: a.myszka@uksw.edu.pl

SEKRETARZ:

dr Agnieszka Tomaszewska

Katedra Antropologii

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

ul. Kożuchowska 5

51-631 Wrocław

e-mail: Agnieszka.Tomaszewska@up.wroc.pl

   

SEKRETARZ:

dr Anna Kopiczko

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Wydział Wychowania Fizycznego
Katedra Nauk Biomedycznych

ul. Marymoncka 34
00-968 Warszawa 45
Polska

tel. 00 48 22 834 04 31 wew. 262

e-mail: anna.kopiczko@awf.edu.pl

SKARBNIK:

dr Justyna Andrzejewska

Zakład Antropologii Fizycznej

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

al. I. J. Paderewskiego 35

51-612 Wrocław

e-mail: justyna.andrzejewska@awf.wroc.pl

   

SKARBNIK:

mgr Natalia Bieńko

Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła

Samodzielna Pracownia Epidemiologii i Norm Żywienia

ul. Powsińska 61
02-903 Warszawa
Polska

e-mail: szymczak.nathalia@gmail.com