ANTHROPOLOGICAL REVIEW

 

Anthropol. Rev.

ukazuje się od 1926 i jest kontynuacją tytułów: 

 • Przegląd Antropologiczny (tomy 1–63), 
 • Przegląd Antropologiczny – Anthropological Review (tomy 64–69) 

wydawca: Polskie Towarzystwo Antropologiczne

p-ISSN: 1898-6773

wersja online: http://www.degruyter.com/view/j/anre

e-ISSN: 2083-4594

ICV 2014: 8.86  Lista B MNiSW 15 punktów 

Dostęp do artykułów archiwalnych i aktualnych ze strony w języku angielskim

 

__________________________________________________________________________

Anthropological Review                                                                                                                      

 • jest oficjalnym czasopismem Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, wydawanym przy wsparciu finansowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • ukazuje sie raz w roku, od 1997 w języku angielskim,  w wersji drukowanej i elektronicznej,
 • dostęp do czasopisma jest otwarty, 
 • jest umieszczone i indeksowane w miedzynarodwych bazach danych: 
  • Index Copernicus (Medical Science Int.), 
  • IBSS: International Bibliography of the Social Sciences (LSE),
  • SCOPUS (Elsevier),
  • Zoological Record (Thomson Reuters).

Publikuje prace z zakresu: antropologii fizycznej i dyscyplin pokrewnych, antropologii fizycznej w badaniach interdyscyplinarnych: naukach o kulturze fizycznej, zdrowiu i jakości życia człowieka, naukach społecznych; genetyki populacyjnej, biologii, ekologii i auksologii człowieka.

Forma prac: artykuły opracowywane na prośbę redakcji, w tym recenzje książek, prace oryginalne empiryczne i doświadczalne, meta analizy, artykuły poglądowe, przegląd literatury i krótkie doniesienia dotyczące wstępnych wyników badań, studium przypadku, opinii i rekomendacji dotyczących zagadnień istotnych dla dyscypliny.

__________________________________________________________________________          

Zespół redakcyjny

Editor-in-Chief Maria Kaczmarek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Editors

Maciej Henneberg, University of Adelaide, Australia

Sławomir Kozieł, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda, Polska Akademia Nauk, Wrocław, Polska

Assistant Editor Magdalena Durda-MasnyUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Editorial Board

Tamás Bereczkei, University of Pécs, Hungary

Cristina Bernis, Autonomous University of Madrid, Spain

Tadeusz Bielicki, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland

Jadwiga Charzewska, National Food and Nutrition Institute, Warsaw, Poland

Henryk Głąb, Jagiellonian University in Kraków, Poland

Rimantas Jankauskas,Vilnius University, Lithuania

Sylvia Kirchengast, Universityof Vienna, Austria

Sang-Hee Lee, University of California, Riverside, USA

Robert M. Malina, University of Texas at Austin, USA

Wiesław Osiński, University School of Physical Education, Poznań, Poland

Friedrich W. Rösing, University of Ulm, Germany

Lawrence M. Schell, University at Albany, State University of New York, USA

Holger Schutkowski, Bournemouth University, UK

Lynnette Leidy Sievert, University of Massachusetts Amherst, USA

Krzysztof Szostek, Jagiellonian University in Kraków, Poland

Douglas H. Ubelaker, Smithsonian Institution, Washington DC, USA

Stanley J. Ulijaszek, University of Oxford, UK

Ines Varela-Silva, Loughborough University, UK

Taro Yamauchi, Hokkaido University, Japan

Babette S. Zemel, University of Pennsylvania, Perelman School of Medicine, USA

Albert Zink, EURAC Institute for Mummies and the Iceman, Bolzano, Italy

Elżbieta Żądzińska, University of Łódź, Poland

Language Advisor Krzysztof Nalepa
Statistical Advisor  Janusz Brudecki, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Polska
Cover design Magdalena Durda
Cover photo Human skull from the Graeco-Roman burial ground of Marina el-Alamein, Egypt. Photo by Maria Kaczmarek

Published with the financial help of the Ministry of Science and Higher Education, Republic of Poland

Digitalization of the manuscripts accepted for publication in Anthropological Review in 2018, providing DOI and access to four issues of the volume 81 (altogether 32 papers) 2018 on the De Gruyter platform; financed within the agreement No. 746/P-DUN/2018 from the resources of the Minister of Science and Higher Education for the activities disseminating science.

Abstracted/Indexed by: Abstracts in Anthropology; CABI - Global Health; EBSCO Discovery Service; Elsevier - SCOPUS; Index Copernicus (Medical Science Int.); ProQuest - Biological Sciences Journals; ProQuest - Health and Medical Complete; Thomson Reuters - Zoological Record;  Ulrich's Periodicals Directory/ulrichsweb; WorldCat (OCLC)

ISSN 1898-6773

Anthropological Review   www.ptantropologiczne.pl

Adres redakcji

Instytut Antropologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań

tel: 618295759, fax: 618295730,  skype: Anthropological Review 

e-mail: anthrev@amu.edu.pl, adres internetowy:http://www.ptantropologiczne.pl

__________________________________________________________________________

Materialy do publikacji winny być przygotowane zgodnie z zamieszczoną niżej instrukcją (AR_Instrukcja_dla_Autorow.pdf) i przesłane drogą elektroniczną pod adres: anthrev@amu.edu.pl replica watcheslub tradycyjną pocztą na płycie CD. Po wstępnej ocenie dokonanej przez Redaktorów, poddawane są recenzjom wydawniczym wykonywanym przez specjalistów z kraju i zagranicy.

Poniżej umieszczono materialy pomocne w przygotowaniu manuskryptu do publikacji w Anthropological Review.

 

Kontakt  

prof. dr hab. Maria Kaczmarek,

Zakład Biologii Rozwoju Człowieka, Instytut Antropologii,

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,

ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań,

tel: 618295759, fax: 618295730,

e-mail: anthrev@amu.edu.pl

 

dr Magdalena Durda-Masny,

Zakład Biologii Rozwoju Człowieka, Instytut Antropologii,

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,

ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań,

tel: 618295709, fax: 618295730, 

e-mail:anthrev@amu.edu.pl

 __________________________________________________________________________

INFORMACJE DODATKOWE

Index Medicus: http://www2.bg.am.poznan.pl/czasopisma/medicus.php?lang=pol

Anthropological Review


Instrukcje dla autorów

Oświadczenie

Broszura